Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Her er udbyderens almindelige informationer og henvisning om indgåelse af kontrakten og de almindelige forretningsbetingelser TROTEC® GmbH for industriel eller for selvstændige erhvervsvirksomhed handlende køber.


Indgåelse af kontrakten med TROTEC® med regulær køb.

TROTEC®leverandørtilbud på internetshop med nævnte artikler som et uforpligtende tilbud til de købsinteresserede til kontraktindgåelse af den tilbudte artikel/service. Den købsinteressede har muligheden, ved at klikke på den passende knap/at tilføje de ønskede artikler til den virtuelle indkøbskurv. De samlede artikler i den virtuelle indkøbskurv kan til enhver tid opkaldes ved klik på indkøb symbolet. Artiklerne kan ses i indkøbskurvens oversigt, antallet kan ændres eller slettes fra indkøbskurven. Gennem følgende trin i ordreprocessen fører du systemet ved hjælp fra instruktioner. Før afslutningen af ordren er det til enhver tid muligt, at ændre indholdet af ordren, korrigere oplysninger eller at slette. Benyt venligst dertil instruktioner til ændring eller browserens „tilbage-knap“ først gennem det sidste skridt ved ordreprocessen, klikket på ordre knappen, angiver du hensigtserklæringen til at købe artiklen/ydelsen til den angivne pris. Dermed er din hensigtserklæring bindende og uopsigelig. Afsendelsen af hensigtserklæringen udføres ved at betjene „Bestellung absenden” knappen med udgangen af ordreprocessen. Bekræftelsen for modtagelsen af din ordre følger sammen med ordrens accept gennem TROTEC® straks efter afsendelsen i tekstform gennem automatiseret email. Med denne bekræftelse er købsaftalen udført.

Kontraktindhold og opbevaring

Kontraktindholdet opbevares og er med ordrebekræftelsen via email forsørget med alle relevante informationer som udbyder identifikation, indholdet af ordren og forretningsbetingelser i tekst form. Kontraktbetingelser kan hentes til enhver tid på følgende link: http://www.trotec24.com/info/gtcb2b.html . Ordrens indhold, også tidligere kan indses og hentes under området „Kunden Login” forudsat en kunde registrering blev udført.
Hver tilbudsside fra TROTEC® kan til enhver tid printes ud via browserens print funktion eller ved den nederst placeret knap ”side udskrives” .

Sprog

Du kan opleve shoppen i forskellige sprog; Kontrakt sproget er på tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, polsk, rumænsk, svensk, spansk og tyrkisk. Kontrakforholdet og afviklingen gælder dog altid i det tyske sprog.

Generelle forretningsbetingelser - TROTEC® GmbH

 1. Gyldighedsbetingelser
  TROTEC® GmbH (herunder TROTEC®)fremlægger alle leveringer og serviceydelser udelukkende på grundlag af denne forretningsbetingelse. Andre forretningsbetingelser fra kontraktpartneren bliver ikke en del af kontrakten, kun hvis, du bliver fra TROTEC ®sikret i tekstform og indgår i kontrakten og gælder kun for det pågældende forløb.

 2. Kontraktforbehold
  De respektive indhold, ydelse- og leveringsomfang af købsaftalen beskrives af artiklen, som er vist på bestillingens tidspunkt med det aktuelle tilbud fra TROTEC®. Garantien gælder kun, når de befinder sig i artikelbeskrivelsen eller var fra TROTEC® sikret i tekst form.

 3. Betalingsbetingelser / Modkrav
  1. Betalingen sker ved variabel og bekvem måde pr. kreditkort, pr. Paypal-Ekspres køb, pr. efterkrav, forudbetaling eller pr. regning (kun for offentlige institutioner).
   1. Ved betaling pr. kreditkort som betalingsvalg beregnes faktura beløbet fra TROTEC® i forbindelse med kreditkortselskabet efter ordrens afslutning. Efter overførsel og modtagelse af betaling på TROTEC’s konto® sendes den bestilte vare. Her gælder de generelle forretningsbetingelser af det pågældende kreditkort komplementere udstedende bank/virksomhed. Afviklingen sker via Saferpay, et bekræftet kreditkort betalingssystem, som udfører en validitet afprøvelse i forbindelse med betalingsprocessen.TROTEC®gemmer ikke kreditkort oplysningen. Læs venligst ogsåerklæring om databeskyttelse.
   2. I tilfælde af at betalingen er pr. PayPal© - afvikles systemet efter PayPal©angivne betingelser. Nærmere oplysninger finder du her: PayPal© eller i Info-Center.
   3. Ved betaling pr. efterkrav som betalingsvalg beregnes faktura beløbet fra TROTEC® sammen med et tillæg på det gældende efterkravsgebyr pr. efterkravslevering direkte med leveringen gennem det opkrævede levering selskab. De dermed tillæggene gældende omkostninger er indberettet i tilbuddet. De påkrævede oplysninger meddeles til levering selskabet. Læs venligst også erklæringen om databeskyttelse.
   4. Hvis leveringen med efterkrav ikke tages imod, skal køber erstatte de opstået efterkrav- og transportomkostninger og et ekspeditionsgebyr på 30,00 €; et bevis for en højere eller en lavere skade forbliver forbeholdt den relevante kontraktmæssige del.
   5. Ved forudbetaling som betalingsvalg bekræfter TROTEC® bestillingen i tekst form og hæver faktura beløbet pr. faktura. Denne betales straks. Ved denne betalingsmåde yder TROTEC® en rabat på 2% af vareværdien. Bemærk venligst, betaling ved bankoverførsel koster ekstra € 20,00 i bank gebyr samt danske bank gebyrer, som bestilleren selv betaler ved bankoverførelsen. Efter modtagelsen af betaling tilsendes den bestilte vare/levering af tjenesteydelser. Desuden henvises dertil, at efter faktura modtagelse en forsinkelse på 30 dage opstår en lovpligtig ordning. Ved betaling pr. regning (kun for offentlige institutioner) leveres varen straks efter bestillingen.
   6. Fakturaen betales straks. Parterne aftaler, at fakturaen betales inden for fem hverdage efter modtagelsen af fakturaen. Der henvises til at uafhængigt af en forsinkelse af 30 dage indtræder automatisk et rykkerbrev (§ 286 afsnit 2 BGB), forbeholdt forsinkelsesreglen på sats 3. Der henvises til, at modtageren af fakturaen ifølge § 286 BGB kommer senest i forsinkelse, når han ikke inden for 30 dage efter forfaldstid, sikre betaling.
  2. Så vidt TROTEC®får kendskab til omstændighederne efter kontraktafslutning, i overensstemmelse med købers forpligtende kontraktpligter, f.eks. betalingspligten, har TROTEC® tilladelse til, at nægte at udføre bestillingen indtil sikkerhedsstillelse (f.eks. kaution) eller opfyldelsen (f.eks. betalingen); TROTEC® sætter hermed en fyldestgørelse frist (§ 321 BGB).
  3. Købers modregning overfor TROTEC® er kun tilladt med et ubestridt eller lovligt fastsat modkrav. Retten til tilbageholdelsesret er kun tilladt, medmindre modkravet har det samme udgangspunkt i kontraktforholdet.

 4. Levering
  1. Så vidt en levering på grund af manglende selv levering er umulig, har TROTEC® ret til, at træde tilbage fra kontakten. TROTEC®vil straks informere køberen over manglende tilgængelighed og erstatter udførte modydelser med det samme.
  2. Leveringen sker inden for 1 til 3 hverdage inden for EU. Udenfor EU sker leveringen på 3 til 5 hverdage. Oplysninger til leveringsdetaljer er relateret til tidspunktet efter bestilling indgang ved betalingsbekræftelse. Oplysninger om leveringens færdighed indhentes over centrallagerets lagerbeholdning og til levering efter betalingsbekræftelse. Bestillingens leveringstid er rettet efter den valgte betalingsart (f.eks. Paypal® eller kreditkort) og tilgængelighed. Læs venligst også Levering og status.
  3. Ændres ydelsens formål eller omfanget af købers ønske efter tilbuddets modtagelsen (gennem TROTEC®), fastsættes en ny passende leveringsfrist, også for den uændret del i bestillingen.
  4. Køberen kan anmode skriftligt efter to ugers overskridelse af en leveringstid eller en leveringsfrist TROTEC®, inden for en passende frist, men mindst 10 dage, at opfylde kontrakten. Dette gælder ikke, når køberen har undladt eller nægtet en samarbejdshandling til opfyldelse gennem TROTEC®. Præsterer TROTEC® ikke til den fastsatte frist, kan køber tilbagetræde fra kontrakten (§ 323 BGB). Dette gælder ikke, når overskridelsen af fristen skyldes vold og andre uforudsete hindringer, som f.eks. optøjer, funktionsfejl, strejke, spærring, også hvis de opstår på grundlag af TROTEC’s®leverandøre eller underleverandøre. Forretningsmæssige afvigelser forbeholder TROTEC® sig for, såvidt præstationsniveauet ikke ændres væsentligt og som er rimelig krav for køberen
  5. Den farverige gengivelse på en computerskærm kan ud fra reelle farver virke svag.

 5. Risikooverførelse
  1. Risikoen for ethvert tab eller forringelse af varerne foregår med udleveringen eller med forsinkelsen af modtagelsen gennem køber, ved forsendelseskøb allerede med overdragelsen til den person, der udfører transporten. Hvis leveringen forhindres uden skyld fra TROTEC® eller på grund af manglende deltagelse fra køber, overdrages risikoen med meddelelsen af leveringen til køberen.
  2. TROTEC® forbeholder sig retten til, at sende varen til en anden end den angivne transportvej; også ved den afvigende anvisning gennem køber, når hermed ingen betydelig højere risiko for forringelse eller destruktion er forårsaget. Et erstatningsansvar efter § 447 II BGB begrænset ved grov uagtsomhed og forsætlig forsømmelse.
  3. Ikke alle transportskader anerkendes, når den transportskadede vare udvises på artiklen allerede ved kontraktafslutningen, når produktbeskrivelsen forekom sådan.

 6. Kontrol og skade erstatning
  1. Køber skal efter modtagelsen af varen umiddelbart undersøge den leverede vare for mulige transportskader og meddele TROTEC® omgående i tekst form for synlige fejl. For så vidt en berettiget transportskade hævdes, vil TROTEC® ifølge den lovlige ret efter eget valg afstå købers erhvervelse eller gøre sig gældende i eget navn; for sidstnævnte forpligter den kommercielle køber sig at give tilladelse til undersøgelse til TROTEC® i det omfang det er nødvendigt.
  2. Købers vare ved forsinkelse af indleveringen, står han for enhver risiko for undergang eller en forringelse, medmindre, TROTEC® træffer bebrejdelse om grov uagtsomhed eller hensigt.TROTEC® har i dette tilfælde tilladelse til, at afvise den nye levering og kan forlange fra køber en forudbetaling for de nye opstået forsendelsesomkostninger inden for passende frist.
  3. Såfremt køber inden for den nævnte periode i henhold til pligten litra b ikke afhenter eller betaler leveringsomkostningerne, er TROTEC® berettiget til at træde tilbage fra kontrakten og forlange skadeserstatning.
  4. Så vidt TROTEC® er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten, er TROTEC® berettiget til at kræve skadeserstatning. Dette pålyder på 30% af nettovareværdien samt videre opstående transport- og lagerafgifter. Fremsættelsen af en højere skade forbeholder vi os ret til. Køberen skal bevise at sinke en skadeserstatning.

 7. Garanti
  1. Nyproduceret vare
   For bestillingens nye producerede ting gælder de efterfølgende bestemmelser.
   1. Garantiperioden er et år og begynder med leveringen/afhentningen af varen. Varen skal straks ved leveringen/afhentningen undersøges for synlige fejl. Tydelige defekter skal inden for to hverdage efter leveringen/afhentningen eller ved kendskab af varen meddeles in tekst form til TROTEC®. Ingen synlige fejl skal inden for tre hverdage meddeles i tekst form til TROTEC® ved en forekomst af en fejl.
   2. Hvis købet er et tovejs handelskøb, så aftales, at en indsigelsesfrist efter § 377 HGB er tilstrækkelig, når fejlmeddelelsen inden for to hverdage efter adgang af varen eller opdagelsen af fejlen er modtaget i tekst form hos TROTEC®.
   3. Foreligger en defekt eller opstår sådan en samtidig med garantiperioden, så er TROTEC® berettiget til, efter valg af denne defekt gennem efterlevering, erstatningslevering eller foretage udbedring. Hvis ved en anden udbedring herigennem ikke opnås en fejlfri gennemgang, så forbliver købers lovlige garanti ret.
   4. Hvis producentens drifts- eller vedligeholdelse eller fra TROTEC® ikke følges, ændringer foretaget på produkterne, dele udskiftet eller anvendelse af forbrugsmaterialer, som ikke er i overensstemmelse med originalspecifikationen, så bortfalder garantien.
   5. Bortset fra en garanti som er omfattet af en naturlig slidtage på grund af driftmidler og tilbehør.
   6. Brugt udstyr og en vare fra transportskade gælder som nyvare, hvis de ikke er utrykkelig markeret som brugt udstyr.
   7. Producentens selvstændige garanti ydelser eller fra TROTEC® forbliver uberørt fra de ovennævnte bestemmelser.
   8. For software, for så vidt genstanden handler om omfanget af leveringsydelsen, gælder supplerende ciffer 11.
  2. Brugt udstyr
   For bestilte brugte varer gælder de efterfølgende bestemmelser.
   1. Brugt udstyr, også tilbudt i erhvervskontrakten, og demo udstyr sælges under udelukkelse af enhver garanti.
   2. Udtrykkelig garantierklæringer, ekstra forsikring eller ydelser af garanti i artikelbeskrivelsen forbliver uberørt.
   3. For software, for så vidt genstanden handler om omfanget af leveringsydelsen, gælder supplerende ciffer 11.

 8. Erstatningsansvar
  Krav om erstatning for enhver juridisk årsag, ved manglende opfyldelse, ved overtrædelse af kontraktmæssige eller lovbestemte forpligtelser, ved fejl ved kontraktafslutning, fra kontrakter med beskyttende virkning for tredjepartner og uberettiget handling mod TROTEC®, samt lovlige repræsentanter, som mod opfyldelse med stedfortrædende assistenter er udelukkende, for så vidt angår at skaden ikke berører forsætlig eller groft uagtsom. Dette gælder ikke ved erstatningskrav ved sikring af egenskaber, som køberen skal sikret sig mod ved risiko af følgeskader.

  TROTEC®hæfter derudover
  1. i fuld erstatningsforløb ved egen grov skyld, med sine lovlige repræsentanter og sine egne ledende befuldmægtigede, dog ikke ved grov uagtsomhed fra befuldmægtigede;
  2. derudover efter hver skyld ved misligholdelse fra kardinal forpligtelser, her også de simple befuldmægtigede.
  3. Erstatningsansvaret begrænses efter erstatningen af det typiske sandsynlige tab.

 9. Fraskrivelse
  Fremtrædende garanti- og ansvarsfraskrivelse efter ciffer 7 og 8 gælder ikke for skader på liv, kroppen eller sundheden, på grundlag af uagtsom pligtforsømmelse fra TROTEC® eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse af en lovlig repræsentant eller befuldmægtigede fra TROTEC®.

 10. Databeskyttelse/Info
  Læs venligst også Erklæring om databeskyttelsei hovedmenuen under erklæring om databeskyttelse .

 11. Detaljer til software komponenter / softwareleveringer
  For så vidt softwaren hører til driften og/eller til anvendelse af præstationsformålet eller leveringens delydelse, gælder de efterfølgende særlige betingelser.
  1. Softwaren må kun anvendes og bruges til tilsigtede anvendelser. Hver kopiering er forbudt, medmindre den pågældende software-producent har udtrykkeligt tilladt det. Her gælder i hvert fald producentens licencsbetingelser.
  2. I hvert fald skal rettigheder overholdes, som følge af de relevante love, som f.eks. den europæiske og internationale lov om ophavsret, opstået ved varemærkeret eller andre erhvervsmæssige beskyttelsesregler.
  3. TROTEC®sikre funktionaliteten af software komponenter kun ud fra hver producents information.
  4. Derudover gælder de almindelige forretningsbetingelser fra softwareproducenten, som i dette tilfælde også indgår som kontraktsled i kontrakten.

 12. Tilføjelser / tilsluttede forretninger
  1. For så vidt at nogle artikler indeholder gratis tilgifter, er de tilsluttet med hovedforretningen og kan ikke anfægtes isoleret. Ejendommen af tilgiften går først over til køber ved udløbet af fortrydelsesfristen af hovedartiklen.
  2. Tilbagekaldes forretningsgangen, skal også grundforretningens tilgift som bestanddel returneres, for tilgiften er stadig i besiddelse hos TROTEC®.

 13. Specielle egenskaber af artikler med udenrigshandel
  Bestemte artikler er kun tiltænkt til det indre europæiske marked og er underlagt et udførselsforbud til tredjelande. Hvis en artikels rådighed forbydes gennem lovlige bestemmelser, har TROTEC® ret til, at træde tilbage fra kontrakten pga. af en vigtig grund og underretter straks kontraktpartneren samt erstatter betalte beløb.

 14. Betalingssted, værneting, anvendelig ret
  1. Betalingssted og eksklusive værneting er for begge sider 52525 Heinsberg; dette gælder også for veksler og fordringer af checks.
  2. For alle retsforhold mellem parterne gælder udelukkende loven fra Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af UN-købeloven, også når købers bopæl eller almindelige opholdssted findes i udlandet eller bliver leveret til udlandet. Det samme gælder, når køber sin almindelige opholdssted senere flyttes til udlandet eller er utilgængelig.

Udbyder identifikation:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
Internet: http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH, HRB 13453 Register domstol: Amtsgericht Aachen, som repræsenteres gennem forretningsfører: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz 

Hotline:

+49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30

Fredag: kl. 8:00 – 17:00