Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Her er udbyderens almindelige informationer og henvisning om indgåelse af kontrakten, erklæring om fortrydelsesret og de almindelige forretningsbetingelser fra TROTEC® GmbH, for udelukkende interesserede privatforbruger som handlende køber.


Indgåelse af kontrakten med TROTEC® med regulær køb.

TROTEC® leverandørtilbud på internetshop med nævnte artikler som et uforpligtende tilbud til de købsinteresserede til kontraktindgåelse af den tilbudte artikel. Den købsinteressede har muligheden, ved at klikke på den passende knap/at tilføje de ønskede artikler til den virtuelle indkøbskurv. De samlede artikler i den virtuelle indkøbskurv kan til enhver tid opkaldes ved klik på indkøb symbolet. Artiklerne kan ses i indkøbskurvens oversigt, antallet kan ændres eller slettes fra indkøbskurven. Gennem følgende trin i ordreprocessen fører du systemet ved hjælp fra instruktioner. Før afslutningen af ordren er det til enhver tid muligt, at ændre indholdet af ordren, korrigere oplysninger eller at slette. Benyt venligst dertil instruktioner til ændring eller browserens ”tilbage-knap” først gennem det sidste skridt ved ordreprocessen, klikket på ordre knappen, angiver du hensigtserklæringen til at købe artiklen til den angivne pris. Dermed er din hensigtserklæring bindende og uopsigelig (se nederst din berettiget fortrydelsesret). Afsendelsen af hensigtserklæringen udføres ved at betjene knappen ”ordre afsendes” med udgangen af ordreprocessen. Bekræftelsen for modtagelsen af din ordre følger sammen med ordrens accept gennem TROTEC® straks efter afsendelsen i tekstform gennem automatiseret email. Med denne bekræftelse er købsaftalen udført.

Kontraktindhold og opbevaring

Kontraktindholdet opbevares og er med ordrebekræftelse via email forsørget med alle relevante informationer som udbyder identifikation, indholdet af ordren og forretningsbetingelser i tekst form. Kontraktbetingelser kan hentes til enhver tid på følgende link: http://www.trotec24.com/info/gtcb2c.html Ordrens indhold, også tidligere kan indses og hentes under området ”Kunde Login”, forudsat en kunde registrering blev udført. Hver tilbudsside fra TROTEC® kan til enhver tid printes ud via browserens print funktion.

Sprog

Du kan opleve shoppen i forskellige sprog; Kontrakt sproget er på tysk, engelsk, fransk, polsk og tyrkisk. Kontraktforholdet og afviklingen gælder dog altid i det tyske sprog.

Erklæring om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne aftale inden for fjorten dage uden begrundelse.
Fortrydelsesfristen udløber fjorten dage efter den dag, hvor du eller tredjepart, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
DE-52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
ved hjælp af en klar forklaring af din beslutning om at fortryde denne aftale (f.eks. via post, brev, telefax eller email). Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at der sendes en meddelelse om tilbagetrækningen af udøvelsen af fortrydelsesretten inden fristens udløb.

Virkning af tilbagetrækning

Hvis du fortryder denne aftale, vil vi refundere alle betalinger inklusiv leveringsomkostninger (bortset fra de meromkostninger, som opstod ved et andet leveringsvalg, som ikke var den tilbudte standardlevering). Tilbagebetaling sendes straks senest fjorten dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om din tilbagetrækning af aftalen med os. Til tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du benyttede til at foretage ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet med dig; under alle omstændigheder vil du ikke blive opkrævet gebyr for tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har bevist, at du har returneret varerne, alt efter hvad der skete først .

Leveringsparathed af varer

Varen tilbagesendes eller overrækkes senest fjorten dage efter den dato, hvor du har givet besked om tilbagetrækning af aftalen til

TROTEC® GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 4
DE-52525 Heinsberg

Fristen er overholdt, hvis du returnerer varen inden udløbet af fristen på fjorten dage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Varen er ikke leveringsparat

Vi afhenter varerne. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne på 79 EUR.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Afslutning af erklæring om fortrydelsesret

Demo fortrydelsesformular

(Hvis du vil tilbagekalde kontrakten, udfyld venligst denne formular og send den tilbage.)

Til :
TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
DE-52525 Heinsberg
eller
Telefax: +49 2452 962-92450
eller
E-Mail: info@trotec24.com

Hermed tilbagekalder jeg/vi (*) den indgået kontrakt fra mig/os (*) over købet af følgende
varer (*)/ levering af følgende service (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens navn
Forbrugerens adresse
Forbrugerens underskrift (meddelelse kun på papir)
Dato


_______________________
(*) forkerte ord gennemstreges.


Henvisninger til lovligmæssige regler for udelukkelse af fortrydelsesret:

Efter § 312g Afs. 2 BGB består fortrydelsesretten, medmindre intet andet er fastsat, blandt andet ikke ved

 1. leveringskontrakter af varer, som ikke er præfabrikerede og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg eller beslutning gennem forbrugeren eller de helt klare personlige behov tilpasset til forbrugeren, (...)
 2. kontrakter til levering af lyd- eller videooptagelse eller computersoftware i en forseglede emballage, når forseglingen blev fjernet efter Leveringen, (...).

Generelle forretningsbetingelser - TROTEC® GmbH

 1. Gyldighedsbetingelser
  TROTEC® GmbH (herunder TROTEC®) fremlægger alle leveringer og serviceydelser udelukkende på disse vilkår og forretningsbetingelser.

 2. Kontraktforbehold
  De respektive indhold og ydelse- og leveringsomfang af købsaftalen beskrives af artiklen, som er vist på bestillingens tidspunkt med det aktuelle tilbud fra TROTEC®. Garantien gælder kun, når de befinder sig i artikelbeskrivelsen eller var fra TROTEC®sikret i tekst form.

 3. Betalingsbetingelser/Modkrav
  1. Betalingen sker ved variabel og bekvem måde ved forudbetaling, pr. PayPal©, pr. kreditkort eller pr. efterkrav.
   1. Ved forudbetaling som betalingsvalg bekræfter TROTEC®bestillingen i tekstform og hæver faktura beløbet pr. faktura. Ved denne betalingsmåde yder TROTEC® en rabat på 2% af vareværdien. Bemærk venligst, betaling ved bankoverførsel koster ekstra € 20,00 i bank gebyr samt danske bank gebyrer, som bestilleren selv betaler ved bankoverførelsen. Efter modtagelsen af betaling tilsendes den bestilte vare.
   2. I tilfælde af at betalingen er pr. PayPal©- afvikles systemet efter PayPal©angivne betingelser. Nærmere oplysninger finder du her PayPal©.
   3. Ved betaling pr. kreditkort som betalingsvalg beregnes faktura beløbet fra TROTEC® i forbindelse med kreditkortselskabet efter ordrens afslutning. Efter overførsel og modtagelse af betaling på TROTEC’s konto® sendes den bestilte vare. Her gælder de generelle forretningsbetingelser af det pågældende kreditkort komplementere udstedende bank/virksomhed.Afviklingen sker via Saferpay, et bekræftet kreditkort betalingssystem, som udfører en validitet afprøvelse i forbindelse med betalingsprocessen. TROTEC®gemmer ikke kreditkort oplysningen. Læs venligst også erklæring om databeskyttelse.
   4. Ved betaling pr. efterkrav som betalingsvalg beregnes faktura beløbet fra TROTEC®sammen med et tillæg på det gældende efterkravsgebyr pr. efterkravslevering direkte med leveringen gennem det opkrævede levering selskab. Mere om tillæg til de gældende omkostninger kan du læse i vores Info-Center.
  2. Så vidt TROTEC®får kendskab til omstændighedernes kontraktafslutning, i overensstemmelse med købers forpligtende kontraktpligter, f.eks. betalingspligten, har TROTEC® tilladelse til, at nægte at udføre bestillingen indtil sikkerhedsstillelse (f.eks. kaution) eller betaling for opfyldelsen; TROTEC® sætter hermed en fyldestgørende frist (§ 321 BGB).
  3. Købers modregning overfor TROTEC®er kun tilladt med et ubestridt eller lovligt fastsat modkrav. Retten til tilbageholdelsesret er kun tilladt, medmindre modkravet har det samme udgangspunkt i kontraktforholdet.

 4. Levering
  1. Så vidt en levering på grund af manglende selv levering er umulig, har TROTEC® ret til, at træde tilbage fra kontrakten. TROTEC® vil straks informere køberen over manglende tilgængelighed og erstatter udførte modydelser med det samme.
  2. Oplysninger til leveringsdetaljer indhentes over centrallagerets lagerbeholdning. Læs mere derom ved anvisningen i levering og status.
  3. Køberen kan anmode skriftligt efter to ugers overskridelse af en leveringstid eller en leveringsfrist TROTEC®, inden for en passende frist, men mindst 10 dage, at opfylde kontrakten. Dette gælder ikke, når køberen har undladt eller nægtet en samarbejdshandling til opfyldelse. Præsterer TROTEC® ikke til den fastsatte frist, kan køber tilbagetræde fra kontrakten (§ 323 BGB). Dette gælder ikke, når overskridelsen af fristen skyldes vold og andre uforudsete hindringer, som f.eks. optøjer, funktionsfejl, strejke, spærring, også hvis de opstår på grundlag af TROTEC’s® leverandøre eller underleverandøre.
  4. Forretningsmæssige afvigelser forbeholder TROTEC® sig for, såvidt præstationsniveauet ikke ændres væsentligt og som er rimelig krav for køberen.
  5. Den farverige gengivelse på en computerskærm kan ud fra reelle farver virke svag.

 5. Garanti
  1. Nyproduceret vare
   For bestillingens nye producerede ting gælder de efterfølgende bestemmelser.
   1. Garantiperioden er to år og begynder med leveringen/afhentningen af varen.
   2. Hvis producentens drifts- eller vedligeholdelse eller fra TROTEC® ikke følges, ændringer foretaget på produkterne, dele udskiftet eller anvendelse af forbrugsmaterialer, som ikke er i overensstemmelse med originalspecifikationen, så bortfalder garantien, hvis manglen er påviselig på grundlag af denne afvigelse.
   3. Resterende varer og transportskadede varer gælder som nyproduceret vare, når de ikke er udtrykkeligt markeret som brugt udstyr.
   4. Producentens selvstændige garanti eller fra TROTEC® forbliver upåvirket fra de ovennævnte bestemmelser.
   5. For software, for så vidt som de er indeholdt i omfanget af ydelser, gælder supplerende ciffer 9.
  2. Brugt udstyr
   For bestilte brugte varer gælder de efterfølgende bestemmelser .
   1. Garantiperioden er et år og begynder med leveringen/afhentningen af varen.
   2. For et tilbud fra tredjepart som ydelse i ordren træder TROTEC ® kun som mellemhandler ind og er ikke købers kontraktpartner.
   3. Udtrykkelig garantierklæring, sikkerhed eller garanti i artikelbeskrivelsen forbliver upåvirkede.
   4. For software, for så vidt genstanden handler om omfanget af leveringsydelsen, gælder supplerende ciffer 9.

 6. Erstatningsansvar
  1. Krav om erstatning for enhver juridisk årsag, ved manglende opfyldelse, ved overtrædelse af kontraktmæssige eller lovbestemte forpligtelser, ved fejl ved kontraktafslutning, fra kontrakter med beskyttende virkning for tredjepartner og uberettiget handling mod TROTEC®, samt lovlige repræsentanter, som mod opfyldelse med stedfortrædende assistenter er udelukkende, for så vidt angår at skaden ikke berører forsætlig eller groft uagtsom. Dette gælder ikke ved erstatningskrav ved sikring af egenskaber, som køberen har sikret sig mod ved risiko af følgeskader.
  2. TROTEC®hæfter derudover
   1. i fuld erstatningsbeløb ved egen grov skyld, med sine lovlige repræsentanter og sine egne ledende befuldmægtigede, dog ikke ved grov uagtsomhed fra befuldmægtigede ;
   2. derudover efter hver skyld ved misligholdelse fra kardinal forpligtelser, her også de simple befuldmægtigede.
   3. Erstatningsansvaret begrænses efter erstatningen af det typiske sandsynlige tab.

 7. Fraskrivelse
  Fremtrædende garanti- og ansvarsfraskrivelse efter ciffer 5 og 6 gælder ikke pga. skader på liv, kroppen eller sundheden, på grundlag af uagtsom pligtforsømmelse fra TROTEC® eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse af en lovlig repræsentant eller befuldmægtigede fra TROTEC®.

 8. Databeskyttelse/Info
  Læs venligst også Erklæring om databeskyttelse alle relevante forklaringer til dataindsamling i hovedmenuen

 9. Detaljer til software komponenter/softwareleveringer
  For så vidt softwaren hører til driften og/eller til anvendelse af præstationsformålet eller leveringens delydelse, gælder de efterfølgende særlige betingelser.
  1. Softwaren må kun anvendes og bruges til tilsigtede anvendelser. Hver kopiering er forbudt, medmindre den pågældende software-producent har udtrykkeligt tilladt det. Her gælder i hvert fald producentens licensbetingelser.
  2. I hvert fald skal retttigheder overholdes, som følge af de relevante love, som f.eks. den europæiske og internationale lov om ophavsret, opstået ved varemærkeret eller andre erhvervsmæssige beskyttelsesregler.
  3. TROTEC® sikre funktionaliteten af software komponenter kun ud fra hver producents information.
  4. Derudover gælder de almindelige forretningsbetingelser og softwareproducentens licensbetingelser, som i dette tilfælde også indgår som kontraktsled i kontrakten.

 10. Specielle egenskaber af artikler med udenrigshandel
  Bestemte artikler er kun tiltænkt til det indre europæiske marked og er underlagt et udførselsforbud til tredjelande. Hvis en artikels rådighed forbydes gennem lovlige bestemmelser, har TROTEC® ret til, at træde tilbage fra kontrakten pga. af en vigtig grund og underretter straks kontraktpartneren samt erstatter betalte beløb.

 11. Tilføjelser / tilsluttede forretninger
  1. For så vidt at nogle artikler indeholder gratis tilgifter, er de tilsluttet med hovedforretningen og kan ikke anfægtes isoleret. Ejendommen af tilgiften går først over til køber ved udløbet af fortrydelsesfristen af hovedartiklen.
  2. Tilbagekaldes forretningsgangen, skal også grundforretningens tilgift som bestanddel returneres, for tilgiften er stadig i besiddelse hos TROTEC®.

 12. Gældende ret
  For alle retsforhold mellem parterne gælder udelukkende loven fra Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af UN-købeloven, når købers bopæl eller almindelige opholdssted overflyttes senere til udlandet eller er utilgængelig.

Udbyder identifikation:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
Internet:http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH HRB 13453 Amtsgericht Aachen, som repræsenteres gennem forretningsfører: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz


 

Hotline:

+49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30

Fredag: kl. 8:00 – 17:00